Net.za.02

2€ / mesiac
Zriadenie: od 29€ *
Viazanosť: bez
Max. rýchlosť: 3Mbps / 3Mbps
Akcia***:
+ 6 mesiacov zadarmo

Net.za.05

5€ / mesiac
Zriadenie: od 29€ *
Viazanosť: bez
Max. rýchlosť: 7Mbps / 7Mbps
Akcia***:
+ 6 mesiacov zadarmo

Net.za.07

7€ / mesiac
Zriadenie: od 29€ *
Viazanosť: bez
Max. rýchlosť: 14Mbps / 14Mbps
Akcia***:
+ 5 mesiacov zadarmo

Net.za.10

10€ / mesiac
Zriadenie: od 29€ *
Viazanosť: bez
Max. rýchlosť: 40Mbps / 40Mbps ~25Mbps
Akcia***:
+ 4 mesiace zadarmo

Net.za.12

12€ / mesiac
Zriadenie: od 29€ *
Viazanosť: bez
Max. rýchlosť: 40Mbps / 40Mbps ~25Mbps
Akcia***:
+ 4 mesiace zadarmo (1 servisná hodina / 1 rok **)

Net.za.14

14€ / mesiac
Zriadenie: od 29€ *
Viazanosť: bez
Max. rýchlosť: 40Mbps / 40Mbps ~25Mbps
Akcia***:
+ 4 mesiace zadarmo (2 servisné hodiny / 1 rok **)

Vysvetlivky.

* - Zriadenie pripojenia, servisné práce a nastavenie. Zariadenie je majetkom JD service. Cena je orientačná a pevne stanovená pri obhliadke.

** - Predplatenie 1 hodinového alebo 2 hodinového servisného zásahu u Vás doma ako napríklad, nastavenie PC, nastavenie routera, vyčistenie PC. Predplatné je platné len za aktívneho využívania služby počas minimálne 1 roka.

*** - Akcia bude uplatnená iba pri platbe aj za zriadenie. Pri prepise, zmene bez úhrady sa akcia neuplatňuje.

FUP - (súčasťou každého programu) Fair User Policy je pomenovanie pre systém zaručujúci férové využívanie internetovej linky pre všetkých zákazníkov. Systém FUP eliminuje vyťažovanie pripojenia jedným účastníkom. Limit je 50GB/deň .. (počítaný v čase od 06:00 do 23:00 s uplatnením v čase od 14:00 do 23:00) Po prekročení, klesne prenosová rýchlosť na max. 3 Mbps v príjimaní a max. 3 Mbps v odosielaní dát. Po uplinutí 24hod. sa limit obnoví.

Maximálne rýchlosti niesu garantované a záležia od vzdialenosti pripojenia, technológie pripojenia, vyťaženia vzdialeného Servera,...

Maximálne rýchlosti su uvádzané v tvare max. Príjem (download) / max. Odosielanie (upload)
Rýchlosti uvádzané v cenníkoch a na zmluve sú maximálne hodnoty.
Minimálna rýchlosť je 20% z maximálnej hodnoty.

Všeobecné podmienky, Technická špecifikácia, ... > Dokumenty